Tanári

INTÉZMÉNYÜNK DOLGOZÓI

Igazgató:

Kálmán Andrásné
magyar nyelv és irodalom, történelem, közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga

Igazgatóhelyettes:

Baranyai-Peidl Szabina
tanító, közoktatás vezető

Pedagógusok:

Ádámné Nagy Ildikó
matematika, műszaki ismeretek és gyakorlatok, informatika

Bartalisné Kasza Márta
német nyelv (GYES)

Bögödi Adrienn
tanító, gyógypedagógus

Csupecz Melinda
német nemzetiségi nyelvoktató

Farkas Zsanett
tanító (testnevelés műveltségterület), diákönkormányzat vezetője

Fésüs Éva
magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv, drámapedagógus

Gáspár Anikó
tanító, napközi

Görögné Fülöp Lídia 
tanító (ember és társadalom műveltségterület), napközi (GYES)

Jáger Zoltánné
fizika, kémia, technika, erkölcstan,

Koltainé Molnár Mónika
tanító (GYES)

Kovács-Krutzler Adrienn
német nyelv, felsős munkaközösség vezetője

Kovácsné Fekete Veronika
tanító, angol nyelv

Monse Lászlóné
tanító, alsós munkaközösség vezető

Nagyné Körmendi Aliz
angol nyelv, napközi

Keserű-Punk Györgyi
magyar nyelv és irodalom  (GYES)

Törőcsikné Györgyei Nelli
földrajz, testnevelés

Vargáné Nesó Ágnes
német nyelv, erkölcstan

Zeller Andrea
fejlesztőpedagógus, erkölcstan, etika, pedagógia tanár, közoktatási vezető,  gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

Vilonyai telephely

Kovács Ildikó Annamária
tanító, könyvtár szak

Nagyné Máthé Magdolna
tanító

 

Óraadók

Halász Zsuzsa
rajz

Kurbucz Tamás
biológia

Pávitsné Kormos Ildikó
gyógypedagógus

Wittmanné Vogel Klára
ének -zene

Iskolatitkár:

Nagy Zsoltné

 

Pedagógiai munkát segítők:

Gomba Anett
pedagógiai asszisztens

Szujóné Nagy Erika
gyógypedagógiai és pedagógiai asszisztens

 

 

Technikai dolgozók:

Csonnó Andrea takarító

Nagy-Osváth Katalin takarító

Somogyi Zoltánné takarító

Erdélyi Norbertné konyhai dolgozó

Katona János karbantartó

Krausz Csaba karbantartó