Tanári

INTÉZMÉNYÜNK DOLGOZÓI

Igazgató:

Benke Tamás
tanító, technika, vezetőképző

Igazgatóhelyettes:

Baranyai-Peidl Szabina
tanító, közoktatási vezető

Pedagógusok:

Ádámné Nagy Ildikó
matematika, műszaki ismeretek és gyakorlatok, informatika

Bartalisné Kasza Márta
német nyelv (GYES)

Csupecz Melinda (GYES)
német nemzetiségi nyelvoktató

Fésüs Éva
magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv, drámapedagógus, könyvtár

Halász Zsuzsa
rajz

Jáger Zoltánné
fizika, kémia, technika, erkölcstan, diákönkormányzat vezetője

Kálmán Andrásné
magyar nyelv és irodalom, történelem, felsős munkaközösség vezető

Koltainé Molnár Mónika
tanító, napközi

Kovács-Krutzler Adrienn
német nyelv

Kovácsné Fekete Veronika
tanító, angol nyelv

Kurbucz Tamás
biológia, testnevelés

Molnár Brigitta
német nyelv

Monse Lászlóné
tanító

Nagyné Körmendi Alíz
angol nyelv, napközi

Pappné Szalai Veronika
tanító, napközi, szakvizsgázott pedagógus (tehetséggondozás, tehetségfejlesztés specializáció)

Keserű-Punk Györgyi (GYES)
magyar nyelv és irodalom

Szőcsné Szakács Mária
tanító, alsós munkaközösség vezető

Törőcsikné Györgyei Nelli
földrajz, testnevelés

Turcsányi Istvánné
tanító, vizuális kultúra

Vargáné Nesó Ágnes
német nyelv, erkölcstan

Wittmanné Vogel Klára
ének -zene

Zeller Andrea
fejlesztőpedagógus, erkölcstan, etika, pedagógia tanár, közoktatási vezető,  gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

 

Iskolatitkár:

Nagy Zsoltné

 

Pedagógiai munkát segítők:

Fülöp Lídia
Gomba Anett

 

Technikai dolgozók:

Csonnó Andrea takarító

Nagy-Osváth Katalin takarító

Somogyi Zoltánné takarító

Erdélyi Norbertné konyhai dolgozó

Katona János karbantartó

Krausz Csaba karbantartó